Zalimler kudurdu; vermiyor aman,
Neredesin; nerde kaldın zülfikar?
Devran yüz çevirdi; değişti zaman,
Neredesin; nerde kaldın zülfikar?

Bağdat’da mı, Gazze’de mi; adresin?
Yemen’den, Bosna’dan gelmiyor sesin,
Gör ki özlemi var; sana herkesin,
Neredesin; nerde kaldın zülfikar.

Zulüm arşa çıktı; yandı asuman,
Figan ile yandı; söndü asuman,
Sanki Kerbela’ya döndü; asuman,
Neredesin, nerde kaldın zülfikar?

Mazlumun öcünü alan sen idin,
Ali meydanında bir arslan idin,
Savaşlarda eşi yok destan idin,
Neredesin, nerde kaldın zülfikar.

Sıra sıra çadırlara dizdiler,
Garipoğlu’m çoluk çocuk ezdiler,
Ümmet-i Ahmed’i ne çok üzdüler,
Neredesin, nerde kaldın zülfikar?