Durun size anlatayım birini,
Dosttan dosta söz gezdirir bu dürzü.
Sağa sola döker ağız kirini,
Her yemeğe tuz gezdirir bu dürzü.

Karaya benzetir akı beyazı,
Yalancı dostluğu; ukala pozu,
Sevgiliye geçmez nazı niyazı,
Erkekliği kız gezdirir bu dürzü.

Kalleşlik servetin; kahpelik varın,
Kıskançlık temelin; fitne duvarın,
Dilinden düşmeyen edebin, arın,
Mangalında köz gezdirir bu dürzü.

Dost dediğin vermez dosta yarayı,
Karıştırman aslan ile fareyi,
Dili başka söyler; başka yüreği,
Bin maskeli yüz gezdirir bu dürzü.

Garipoğlu sözüm yalandır sanma,
Her dostum diyene inanıp kanma,
Sonra benim gibi boşuna yanma,
Tepe diye düz gezdirir bu dürzü.