Vefasız bir daha senin aşkından,
Kavrulup yanmaya tövbekarım ben.
Pare pare düştün gönül köşkümden,
Sözüne kanmaya tövbekarım ben.

Aşkın dağlarını çileyle aştım,
Destan oldum dilden dile dolaştım,
Senin için her günaha bulaştım,
Adını anmaya tövbekarım ben.

Kinim de kalmadı gayrı zatına,
Kavi olmasan da sevgi ahtına,
Aldanıp inanıp senin atına,
Yeniden binmeye tövbekarım ben.

Dert döktün aşk şarabının küpüne,
Ağu koydun mutluluğun kabına,
Garipoğlu’m daha varmam kapına,
Çağırsan dönmeye tövbekarım ben.