Bu genç yaşta her çileye dayandı,
Benim gönlüm taş mı, kaya mı bilmem.
Uyuyan yaralar bir bir uyandı,
Gördüğüm gerçek mi, rüya mı bilmem.

Hiç sonu gelmiyor kara günlerin,
Emsali bulunmaz mutlu dünlerin,
Yıllar yılı can dediğim canların,
Sözleri doğru mu, riya mı bilmem.

Kul Garip neyledin bahçeyi barı,
Gönül her dem arar anayı yarı,
Bacıyı gardaşı nazlı dostları,
Gönül el yerine saya mı bilmem.