Vefasız yar bana intizar etmiş,
Konuşur dilleri lal olsun demiş.
Bilmem ki kimleri bahtiyar etmiş,
O da mutluluğa el olsun demiş.

Çile olsun yaşamının yasası,
İçki şişesiyle dolsun masası,
Bağırsın çağırsın çıkmasın sesi,
Ağlayıp inleyen kul olsun demiş.

Uykuları harap olsun derdinden,
Boran eksilmesin gönül yurdundan,
Ağlayan olmasın bir tek ardından,
Kovansız, peteksiz bal olsun demiş.

Hiç tutar dal bulamasın ömründe,
Cefa çeksin hal bilmezin emrinde,
Bu dünyada cehennemin narında,
Yansın Kerem gibi kül olsun demiş.

Her gün içten içe erisin demiş,
Ruhu zindanlarda çürüsün demiş,
Saçını beyazlar bürüsün demiş,
Garipoğlu bensiz del’olsun demiş.