Kapat
Menü

Açıl bâğın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler. Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler. Kapunda hâsıl itdi bu devâsuz derdi hep gönlüm. Ne derde mübtelâ oldı dil-i bîmârı görsünler. Açıldı dâğlar sînemde çâk itdüm girîbânum. Mahabbet gülşeninde açılan gül-nârı görsünler. Ten-i zârumda pehlum üstühânı sayılur bir bir. Beni seyr Okumaya Devam Et