Ey vefasız! Sür bu zalim devranı,
Kader senden yana; kul senden yana.
Bana arattırdın yezit mervanı,
Zulüm senden yana; el senden yana.

Karaladın yirmi üçün yılını,
Hançer ettin bir soysuzun dilini,
Yaşattın sılada gurbet elini,
Dağlar senden yana; yol senden yana.

Kabus ettin her gördüğüm hülyamı,
Kuru çöl eyledin gönül deryamı,
Ben ölmeden kutlar oldun bayramı,
Yeşil senden yana; al senden yana.

Garipoğlu’m gam doldurdun içimi,
Hicranınla hep döktürdün saçımı,
Bilemedim günahımı; suçumu,
Kalem senden yana; dil senden yana.