Taş diye mi geldim yalan dünyaya?
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.
Meylim düşdü bir vefasız Leyla’ya,
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.

Ömrüm oldu şu feleğin deneği,
Zehirledi soframdaki yemeği,
Sele verdi sarfettiğim emeği,
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.

Petek petek bal verirken kovanım,
Sahte dostlar kurdu benim divanım,
Dört yana dağıldı yolcum kervanım,
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.

Kayıp eyledim hayatın cengini,
Hiçbir aşık bulamadı dengini,
Ben de alamadım gönlü zengini,
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.

Garipoğlu nasibim yok ferahdan,
Halas olamadım ahdan; eyvahdan,
Ak yüzüm karardı türlü günahdan,
Ne şad oldum, ne ağladım, ne öldüm.