Yüce Mevla’m senden tek bir arzum var,
Bir daha zalime yar etme beni.
Sandım senden özge yare nazım var,
Gönül gözlerimden kör etme beni.

Aşk atımı çıkmaz yola yeldirdim,
Bir dert için uykuları böldürdüm,
Yar ölmeden namazını kıldırdım,
N’olur aşk elinden zar etme beni.

Yusuf gibi zindanlara düşür de,
Yavuz gibi sahraları aşır da,
Kara kazanlarda yakıp pişir de,
Daha bir kul için kor etme beni.

Kamil eyle hak sırrına ereyim,
Bedenimi gerçek dosta sereyim,
Nankör nefsin inadını kırayım,
Hevesin ardında tur etme beni.

Garipoğlu murat ettim almadım,
Bir defacık can evimden gülmedim,
Şu dünyada yandım; yandım ölmedim,
Bari cehennemde nar etme beni.