Be hey felek! Senin bana ettiklerin az mıdır?
Can özümden sevdiğim yar ağyar imiş bilmedim.
Aşıkları mestan eden cilve midir, naz mıdır?
aşık olan aşk elinden bizar imiş bilmedim.

Susuz çölde gezen Mecnun Leyla’sına meftundu,
Aşk oduna yanan Kerem Aslı için mahzundu,
Şahsenem uğruna Garip gurbet ele mahkumdu,
Onlar gibi gecem günüm efkar imiş bilmedim.

Sümmani de ömür boyu aradı nazlı yari,
Karac’oğlan Elif diye tuttu meçhul yolları,
Kayıp oldu Yunus gibi çok aşığın mezarı,
Ozanlığın sonu taşsız mezar imiş bilmedim.

Garipoğlu’m derya oldum dalgalarla çağladım,
On üç sene aşk atımı hoyrat ele bağladım,
Gündüz güldüm geceleri figan ettim ağladım,
Yakup gibi iki gözüm pınar imiş bilmedim.