Kapat
Menü
ördek

Bir varmış, bir yokmuş; evvel zaman içinde, kalbur saman içinde.
cinler cirit oynarken eski hamam içinde.
Zamanın birinde, güzel bir nehrin kenarında tertemiz havası, muazzam
doğasıyla çok güzel bir ülke varmış; bu ülkede yalnız ve yalnız
ördekler yaşarmış.
Bu güzel coğrafyada ördekler kendilerine bir krallık kurmuşlar;
böylesi güzel ülkenin, adaletle hükmeden, halkıyla barışık, komşu
ülkelerle de iyi geçinen bir de padişahı varmış.
Buranın halkı birbirini sever sayar, sabah akşam kendi işleriyle meşgul olurmuş.
Anlayacağınız burada herkes mutlu mesut yaşarmış yaşamasına ama sadece
bir ördekcik çok mutsuzmuş, bu şirin ördekciğin mutsuzluğunun sebebi
padişahlarının kızıymış.
Bu ördek padişahın kızına öyle bir aşık olmuş, öyle bir aşık olmuş ki sormayın.
Bütün gününü gecesini avare avare dolanarak geçirir, yemez içmezmiş.
Arkadaşları da bilirmiş bu ördeğin derdini ama ne yapsınlar? Ördeğin
derdi kendinden büyük, padişahın kızından başka da çaresi yokmuş.
Halk arasında bu ördeğin adı sefil ördeğe çıkmış, zaten bu sefil
ördeğin halinden de saray hariç herkes haberdarmış.
Çok üzülürlermiş bu ördeğin durumuna ama dedim ya, elden bir şey gelmiyor.
Gel zaman, git zaman; bu ülkeye bir tilki dadanmış, yavru ördekleri
yakalayıp afiyetle yiyormuş.
Bir değil iki değil, halk bu tilkinin elinden illallah etmiş; en
sonunda büyük bir kalabalık saraya akın etmiş.
Padişahın vezirleri bu kalabalığın içinden birkaç kişiden oluşan bir
heyet seçip padişahın huzuruna çıkarmış.
Halk padişaha yalvarmaya başlamış:
– aman padişahım, yaman padişahım; ne olursa bize sizden olur. ne olur
yardım ediniz, bir tilki dadandı bize; çocuklarımızı kaçırıp yiyor.
diye veryansın etmişler.
Padişah halkı teselli etmiş:
– Merak etmeyin, en kısa zamanda buna bir çare düşüneceğim, siz
yavrularınızı kendi çabanızla korumaya gayret edin şimdilik; bana bir
kaç gün müsade edin. demiş.
Halk umutla padişahın yanından ayrılmış.
Halk saraydan ayrılınca padişah hemen vezirlerini toplamış ve bu
vaziyeti uzun uzun konuşmuşlar, tartışmışlar, fikir alışverişinde
bulunmuşlar.
Padişah ve vezirler sonunda bir çare bulmuşlar.
Hemen ülkenin dört bir yanına tellaklar çıkarmışlar.
– Ey ahali! duyduk duymadık demeyin, her kim ülkemizin geleceğine
kasteden, yavru ördeklere saldıran bu tilkiyi öldürürse padişah onu
kızıyla evlendirecek ve ülkenin padişahımızdan sonra kralı olacaktır.
Tellakların bu çağrısını elbette sefil ördek de duymuş.
Hemen uzun uzun düşünmüş, tatlı tatlı kaşınmış ve doğru tilkinin
yanına gitmek üzre yola çıkmış.
Tellaklar bu duyuruyu yaparken tilki çok uzakta olduğundan ülkede
olanlardan haberi yokmuş.
Sefil ördek sormuş soruşturmuş, aramış, araştırmış ve tilkiyi ülkenin
biraz uzağında bir ormanda uyurken bulmuş.
Koşmuş tilkinin yanına, bir bakmış ki tilki tek başına değil;
etrafında bir sürü tilki var, şimdi saldırırsa kurtulamayacağını
bildiği için onu oracıkta öldürememiş.
Hemen tilkiye seslenmiş.
– Tilki kardeş, tilki kardeş. uyan; ben ördekler ülkesinden geliyorum.
Beni padişahımız size gönderdi. Padişahımız sizinle bir anlaşma yapmak
istiyor demiş.
Tilki uyanmış, sağına soluna dönmüş; diğer tilkilere bakmış.
Kendisinden az uzaktaki sefil ördeği görmüş ve yanına çağırmış.
– Gel bakalım, söyle padişahınız ne istiyor?
– Padişahım diyor ki demiş sefil ördek; siz tilkiler bizlerden çok
asil hayvanlarsınız. bizim gücümüz sizlere yetmez. her gün ihtiyacınız
kadar ördeği biz size gönderelim; barış içinde yaşayalım, siz de
gönderdiklerimizden başka bir ördeğe saldırmayın demiş
Bu haber tilkinin çok hoşuna gitmiş ve peki demiş.
– Padişahımız bu gün ki ördekleri gönderdi ama ördek kardeşler sizden
çok korkuyorlar. eğer benimle gelirseniz onları kandırıp buraya
kolayca getiririz demiş sefil ördek. eğer kaçarlarsa anlaşma bozulur
ve siz bize tekrar saldırırsınız; biz bunu istemiyoruz diye eklemiş.
Tamam demiş tilki ve sefil ördekle beraber çıkmışlar yola.
Az gitmişler, uz gitmişler; dere tepe düz gitmişler ve sonunda
ördekler ülkesine yakın bir yere gelmişler.
Geldikleri yerde sefil ördeğin arkadaşları bekliyormuş.
Hemen tilkiyi kıskıvrak yakalayıp ördekler ülkesine getirmişler.
Padişaha gidip olanı biteni anlatmışlar.
Padişah tilkiyi cezalandırmış; ülkesini sefil ördeğin kurtardığını
arkadaşlarından öğrenmiş.
Hemen onu huzuruna çağırtıp kendisine bol bol ihsanlarda bulunmuş.
Çok güzel bir düğünle kızıyla evlendirmiş.
Kendisi de çok yaşlandığı için ülkesini sefil ördeğin idaresine vermiş.
Sefil ördek de ülkeyi adaletle yönetmeye gayret göstermiş ve sonsuza
kadar mutlu mesut yaşamışlar.
Gökten üç elma düştü, biri sefil ördeğin, biri bu masalı anlatanın,
biri de dinleyenlerin başına.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code